Rybelsus® Orifarm A S tabletter 3 mg, 7 mg og 14 mg

Rybelsus® Orifarm A S tabletter 3 mg, 7 mg og 14 mg

Du må ikke ændre din dosis, medmindre lægen har bedt dig om det. Det anbefales ikke at tage to 7 mg tabletter for at få effekten af en 14 mg tablet, da dette ikke er undersøgt. Dette lægemiddel indeholder 23 mg natrium (hovedkomponenten i køkken-/bordsalt) i hver tablet. Det svarer til 1% af det maksimalt anbefalede daglige kostindtag af natrium for en voksen.

Rybelsus side effects

Sporbarhed For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal du registrere navn og batchnummer (det står på æskerne og blisterpakningen) på den medicin, du tager. Denne information skal du oplyse, hvis du indberetter eventuelle bivirkninger. Det er vigtigt, at du fortsætter din plan for kost og motion, sådan som du har aftalt med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Praktisk Medicin 2024 – København

Dette kan hjælpe med at beslutte, om din dosis af sulfonylurinstof eller insulin skal ændres for at nedsætte risikoen for lavt blodsukker. Type 2-diabetes er en tilstand, hvor din krop ikke producerer nok insulin, og hvor den insulin, som din krop producerer, ikke sænker dit blodsukker som den burde. I nogle tilfælde kan din krop producere for meget blodsukker. Derfor er det vigtigt at holde dit blodsukker på et normalt niveau.

  • Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
  • Tag ikke dette lægemiddel, hvis du ammer, da det ikke vides, om det overføres til modermælken.
  • Hvis du gerne vil være gravid, skal du tale med lægen om, hvordan din behandling kan ændres, da du skal stoppe med at tage dette lægemiddel mindst to måneder før.

Kasper Bødker Mejlvang, der er direktør for Novo Nordisk Danmark, peger på, at danske patienter med… Dette lægemiddel må ikke tages under graviditet, da det er ukendt, om det påvirker dit ufødte barn. Det anbefales derfor at anvende prævention, mens du tager dette lægemiddel. Hvis du gerne vil være gravid, skal du tale med lægen om, hvordan din behandling kan ændres, da du skal stoppe med at tage dette lægemiddel mindst to måneder før.

What to Expect With RYBELSUS® (semaglutide) tablets

Diabetisk øjensygdom (retinopati) Hurtigt forbedret blodsukkerkontrol kan føre til en forbigående forværring af diabetisk øjensygdom. Fortæl det til din køb rybelsus læge, hvis du har diabetisk øjensygdom og får øjenproblemer mens du tager dette lægemiddel. Lægen vil måske bede dig om at måle dit blodsukkerniveau.

  • Lægen vil måske bede dig om at måle dit blodsukkerniveau.
  • Rybelsus kan benyttes som monoterapi, når patienter ikke kan behandles med metformin, eller i kombination med andre lægemidler.
  • Dette lægemiddel indeholder 23 mg natrium (hovedkomponenten i køkken-/bordsalt) i hver tablet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *